Stacioni meteorologjik
Shkoder 21.7°C
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 6:54am
Perëndimi: 6:01pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor