Stacioni meteorologjik
Shkoder 20.2°C
Partly cloudy and cooler. Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 5:07am
Perëndimi: 8:21pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor