Stacioni meteorologjik
Shkoder 8.6°C
Increasing clouds with little temperature change. Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 6:33am
Perëndimi: 5:20pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor