Stacioni meteorologjik
Shkoder 24.7°C
Increasing clouds with little temperature change. Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 5:57am
Perëndimi: 7:32pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor