Stacioni meteorologjik
Shkoder ---°C
Increasing clouds with little temperature change. Të dhëna të reja u ngarkuan disa caste më parë Lindja e diellit: 7:04am
Perëndimi: 4:12pm
Drejtimi i erës
Shpejtësia e erës
Shpejtësia e erës
Reshjet Ditore / Temperatura
Nxehtësia
Temperatura jashtë
Lageshtia
Reshjet
Barometri
Rrezatimi
ET
Rrezatimi diellor